sakm Saariston hevosopisto

Hevosopisto

Saariston hevosopisto tarjoaa mahdollisuuden kouluttautu hevosalan opintoihin niin perus- kuin ammattitutkintonimikkeillä. Laajennamme toimintaa esim. Master-tason koulutusohjelmiin myöhemmin. Alla koulutusohjelmien tarkemmat kuvaukset. Koulutusten suorittamisesta tarkemmin sivun lopussa.

Hevosenhoitajan perustutkinto

Hevosenhoitaja saa pätevyyden perushoitaa hevosia, liikuttaa hevosia ajamalla, ratsastamalla tai maastakäsin, käsitellä eri ikäisiä hevosia, huolehtia tallin, pihaton ja tarhojen hoidosta sekä suunnitella ja toteuttaa hevosen ruokintaa. Lisäksi opetukseen kuuluu hevoskasvatus- ja jalostusosa, joka suoritetaan suomenhevoskasvatukseen syventyen Saariston suomenhevosten kanssa. Koulutukseen voi hakea peruskoulupohjalta, voi suorittaa kaksoitutkintona ylioppilaaksi. Jo työssaopittu osaaminen huomioidaan. Voidaan toteuttaa yhteistyössä osaoppisopimuskoulutuksella yhteistyötallin kanssa.

>>Hevosenhoitajan opiskeluiden jaksokaavio

Ratsastuksenohjaajan perustutkinto

Ratsastuksenohjaajaksi valmistunut henkilö saa pätevyyden toimia ratsastuksenohjaajana ratsastuskoulussa. Koulutukseen kuuluu ratsuhevosen peruskouluttaminen, hevosten koulutuksen ylläpitäminen, ratsastustuntien suunnittelu ja toteutus, asiakaspalvelun koulutus, yritystoiminnan perusteet ja pedagokiikan sekä viestinnän perusteet. Koulutukseen voi hakea peruskoulupohjalta, voi suorittaa kaksoitutkintona ylioppilaaksi. Jo työssaopittu osaaminen huomioidaan. Voidaan toteuttaa yhteistyössä osaoppisopimuskoulutuksella yhteistyötallin kanssa.

>> Ratsastuksenohjaajan opiskeluiden jaksokaavio

Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto

Ratsastuksenopettaja on ratsastuksenohjaajille tarkoitettu ammattitutkinto, jossa syvennytään opetuksen pedagokiikkaan, suunnitteluun sekä hevosen ratsukoulutukseen eri osa-alueisiin.

Ratsuttaja

Ratsuttaja on ratsastuksenohjaajille sekä hevosenhoitajille tarkoitettu ammattitutkinto, jossa syvennytään ratsuhevosen kouluttamiseen ja viemiseen eteenpäin eri lajeissa.

Ratsastuksen valmentaja

Valmentaja on ratsastuksenohjaajille sekä ratsastuksenopettajille tarkoitettu ammattitutkinto, jossa syvennytään valmentamiseen, valmennusohjelmien suunnitteluun, hevosen ruokintaan, ratsastajan oheistreeneihin sekä psyykkiseeen valmennukseen.

Ravivalmentaja

Ravialmentaja on kaikille tarkoitettu ammattitutkinto, jossa syvennytään ravihevosen valmentamiseen, valmennusohjelmien suunnitteluun, hevosen ruokintaan, ravitallin toimintaan, ravien toimintaan ja kulttuuriin sekä ravivalmentajan ajamisen hiomiseen.

Opintojen suorittaminen

Saariston hevosopiston opintojen suorittaminen on tarina- ja kuvapohjaista. Jokaisen opinto-ohjelmaan on annettu opintoja sisältävä runko. Oppilas suorittaa rungon tehtävistä vähintään viisi haluamallaan ajankohdalla, sisällyttäen ne oman päiväkirjansa merkintöihin foorumilla. Tehtävien suoritustapa on siis vapaa ja opiskelemisen on tarkoitus tukea virtuaalisen hahmon tarinaa ja kehitystä.

Opiston toiminta on jaettu jaksoihin ja mukaan voi hypätä joko jakson alusta tai myös myöhemmin, kuitenkin niin, että kuvitteellisesti hahmo tulee aina mukaan jakson alusta. Tutkintoa ei ole pakko suorittaa yhden jakson aikana, vaan oppilas voi viettää opistolla haluamansa ajan.

Lähi- ja etäopinnot

Jokaiseen tutkintoo kuuluu pakollinen lähikoulutusjakso, joka suoritetaan opistolla. Tutkinnot voi halutessaan suorittaa myös osin etänä, jolloin voi opintojen ohessa työskennellä. Virtuaalisesti johonkin lähiopiskelujaksoon on osallistuttava, tämä tulee käydä ilmi tarinassa. Koko opinnon voi myös suorittaa täysin lähiopintona opistolla.

Osaoppisompimus

Osaoppisopimusopiskelu suoritetaan hevosopiston yhteistyötallilla. Tällöin vain lähijakso on pakollinen suoritettava osuus opistolla ja muu oppiminen tapahtuu työn ohessa. Käytännössä tämä tarkoittaa suurimman osan opiskelun toteutumista yhteityötallin päiväkirjoissa. Nämä opiskeluhetket linkitetään hahmon omaan opiston oppikirjaan.

Oma hevonen vai opetushevonen?

Oman hevosen tuominen lähiopetusjakson ajaksi on suotavaa, jos sellainen on. Esim. ratsastusnäyttö sujuu oman hevosen kanssa usein paremmin. Oman hevosen tallimaksu opistossa on 400 v€/kk sekä lisäksi tallivuoroja suhteutettuna lähijakson pituuteen. Kaikki opiston hevosfasiliteeti ovat silloin käytössä.

Opistolla on myös omistuksessa opetushevosia, joista voi valita huolehdittavaksi omansa. Tällöin opetushevosesta huolehditaan kuin omasta hevosestakin. Opetushevoset käyvät lisäksi opetustunneilla ratsastusopiston oppilailla ja lisäksi "oikeilla" ratsastutunneilla, joita opisto myy alennushintaan asiakkaille, kun opiskelijat harjoittelevat opettamista. Opetushevoset löytyvä listattuna Hevoset-sivun opetushevoset-osasta.

Majoitus ja ruokailu

Oppilaat majoittuvat Skjölbyn kylän vanhoihin kalastajamökkeihin ja -asuntoloihin. Mökkejä löytyy erilaisia: 1-3 asuttavia, keittiöllä ja ilman. Lisäksi kaksi suurempaa rakennusta toimivat asuntolatyyppisinä majoituksina erikseen naisille ja miehille. Asuntomuodon valinta on vapaa!

Ruokailu tapahtuu puutarhaopiskelijoiden kanssa tallien läheisyydessä sijaitsevassa vahassa tilan päärakennuksessa. Ruokala on auki klo 10-17 ja ruokaa myydään muutaman euron opiskelijahintaan.

Jaksot 2018

1. jakso: 8.1.-15.3.2018
2. jakso: 16.3.-31.5.2018
3. jakso: 1.6.-15.8.2018
4. jakso: 16.8.-31.10.2018
5. jakso: 1.11.-23.12.2018

Jaksot ovat pituudeltaan n. 10 viikkoa ja joka jaksossa noudatetaan samaa opinto-ohjelman jaksokaaviota. Jos jakso esim. pyhien takia on lyhyempi, tiivistetään opiskelua.

Opetusohjelmiin voi tulla mukaan aina jakson alussa. Ilmoittaudu mukaan foorumilla!